ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Early CDT-Lung Test برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه

این تست به عنوان یک immunoassay برای تشخیص پنل 7 اتوآنتی بادی علیه 7 آنتی ژن کانسر ریه که در مراحل اولیه این سرطان وجود دارند شامل ,CAGE, GBU4-5 ,HUD ,MAGEA4 ,NY-ESO-1 ,P53  SOX2 به کار می رود.

این تست به تشخیص زودهنگام سرطان ریه در افراد High risk و طبقه بندی ریسک بیماران مبتلا به ندول های ناشناخته ریوی که در CT اسکن تشخیص داده شده اند کمک می نماید.

این تست در مورد افرادی که از نظر سن، جنس، سابقه مصرف سیگار و سایر ریسک فاکتورها مانند خطرات محیطی (گرد و غبار، آزبست و مواد رادیواکتیو) high risk هستند و افرادی که سابقه آمفیزم، COPD و یا سابقه خانوادگی سرطان ریه در اقوام درجه یک دارند توصیه می شود.

بیمار باید بیش از 50 سال سن و سابقه مصرف سیگار بیش از 20 پاکت در سال داشته باشد و یا 49-40 ساله با سابقه مصرف سیگار بیش از 20 پاکت در سال باشد و حداقل یکی از ریسک فاکتورهای مذکور را داشته باشد. همچنین بیمار نباید سابقه ابتلا به کانسر را در گذشته داشته باشد (به جز basal cell carcinoma).

نتایج این تست باید توسط پزشک متخصص همراه با سایر یافته های بالینی تفسیر شود.

 

مزایای کلی این تست عبارتند از:

  • با کمک این تست می توان سرطان ریه را تا 4 سال زودتر از سایر روشها تشخیص داد.
  • این تست روش تکمیلی غربالگری سالیانه توسط CT اسکن است که gold standard تشخیص سرطان ریه در افراد high risk می باشد.
  • نتایج moderate تا high level این تست، ریسک ابتلا را 3 تا 16 برابر افزایش می دهد و در این بیماران بهتر است برای تایید سرطان ریه CT اسکن انجام شود.
  • این تست می تواند همراه با CT اسکن و سایر تکنیک های تصویربرداری، جهت ارزیابی دقیق تر ریسک سرطان ریه در بیمارانی که ندول های ناشناخته ریوی دارند ولی تومور بدخیم تشخیص داده نشده به کار رود.

 


آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir

Early CDT-Lung Test برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه

Early CDT-Lung Test برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه

Early CDT-Lung Test برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه

Early CDT-Lung Test برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه