ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider
بیماری های مقاربتی تهدیدی پنهان
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عفونتهایی که از طریق تماس جنسی منتقل می شوند(Sexually transmitted infections)معضلی مهم و فراگیر در بخش های مختلف جهان می باشند.مطابق گزارش WHO بیش از یک میلیون ابتلا به STI هر روز در سرتاسر جهان رخ می دهد.اگر این بیماریها درمان نشوند می توانند به مشکلات جدی و طولانی مدت از جمله ناباروری شوند.در زمان بارداری نیز می توانند سبب مرگ داخل رحمی،تولد زودرس یا آسیب به جنین گردند.علاوه بر این ،این عفونتها می توانند در حین زایمان به نوزاد منتقل شده و سبب عفونتهای شدید در نوزاد شوند.

تشخیص STI چالش برانگیز است.چرا که این بیماریها در بسیاری از موارد بدون علامت هستند و ممکن است وقتی شناسایی شوند که آسیب غیر قابل برگشت ایجاد کردند.امکان عفونت با چند پاتوژن نیز به پیچیدگی تشخیص بیماری می افزاید.بنابراین تستهای آزمایشگاهی نقش مهمی در شناسایی این عفونتها دارند.تشخیص بر مبنای PCR یکی از مهمترین روشها،بویژه در مورد پاتوژنهایی که نمی توان آنها را کشت داد،می باشد.تشخیص بر اساس PCR،امکان شناسایی هر دو عفونت خاموش و آشکار را فراهم می سازد و بنابراین برای تشخیص بیماران علامت دار و غربالگری عمومی هر دو مفید می باشد علاوه بر این بخاطر تکثیر DNA پاتوژن،عفونتهایی که در آنها تعداد پاتوژن کم است نیز به خوبی قابل تشخیص و شناسایی هستند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تستهای آزمایشگاهی برای بیماریهای اتوایمیون

Anti Nuclear Antibodies) ANAs)


استفاده: بطور عمده برای رد بیماری لوپوس (SLE) بکار میرود.

ANA حساسترین آزمایش برای جستجوی بیماری لوپوس است.( 95%> موارد را می یابد.)

ویژگی (Specificity) آن در بیماریهای روماتیسمی در مجموع حدود 50 درصد میباشد. این تست می تواند در افراد سالم، سالخوردگان، سایر بیماریهای روماتیسمی، منونوكلئوز عفونی، عفونتهای مزمن ناشناخته، مصرف برخی داروها )مانند هیدراالزین، ایزونیازید، كلرپرومازین( و افراد فامیل بیمار لوپوسی نیز مثبت گردد. یک تستANA منفی در بیماری كه یک بیماری مولتی سیستمیک دارد یک شاهد قوی )ولی نه مطلق( برای رد كردن لوپوس محسوب می گردد. یک تست ANA مثبت بدون سایر تظاهرات بیماری ارزش تشخیصی ندارد.

تیترهای بالای ANA در اغلب موارد با لوپوس همراه هستند و تیترهای 1:160> معمولاً ارزش بالینی خاصی ندارند و كمتر با علائم بیمار مربوط هستند.

ANA می تواند در دوره بهبودی(( remission ))بیماری منفی گردد و تیتر ANA ارتباط خیلی مشخص و محکمی با دورههای عود و یا بهبود بیماری ندارد و تست مناسبی برای پیگیری روند و یا پاسخ به درمان نمی باشد.معمولا تیترهای 1:40> را منفی، بین 1:40 تا 1:80 را مثبت ضعیف و 1:160< را مثبت تلقی می كنند. آزمایش ANAدر 5 درصد بیماران لوپوسی بطور دائم منفی است كه علت آن نقص مادرزادی در ساخت اجزاء اولیه كمپلمان مانندC4 و یا C2 است. این قبیل از بیماران با نبود كامل فعالیت CH50 مشخص میشوند و در آنها تظاهرات پوستی بیماری غالب است ولی سایر تظاهرات مربوط به كلیه و یا سیستم اعصاب مركزی كمتر مشاهده می گردد.

آزمایش Smooth Muscle Antibody- تست ASMA-SMA
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ASMA-SMAتستهای مرتبط:
ANA ، اتوآنتی بادیها ، AST ، بیلی روبین ، LKM-1 آنتی بادیها (Liver kidney microsomal Type 1 antibodies)
SMA همراه با ANA و LKM-1 آنتی بادی جهت تشخیص هپاتیت اتو ایمیون و تمایز بین دو نوع اصلی هپاتیت اتوایمیون ، نوع 1 و 2 بکار می رود .
در نوع یک تیتر بالای SMA یا اکتین آنتی بادیها و یا ANA در خون وجود دارد در نوع 2 ، تیتر LKM-1 افزایش دارد.
این تستها معمولا در فردی با علائم خستگی ، یرقان و نتایج غیر طبیعی تستهای روتین کبدی مثل AST و بیلی روبین انجام می شوند.
این تستها برای بررسی بیماریهای کبدی و تمایز بین انواع مختلف آسیب کبدی مانند عفونتهای ویروسی ، داروها ، الکل ، سموم ، بیماریهای ژنتیکی ، متابولیک و اختلالات اتو ایمیون بکار می روند.

 آزمایش Human Epididymis Protein (HE4)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

HE4 یک تست نسبتا جدید است که مراه با CA-125 جهت پیگیری درمان زنانی که به سرطان تخمدان مبتلا بوده اند به کار می رود.برای اینکه HE4 بتواند به عنوان تومورمارکر استفاده شود باید قبل از درمان اندازه گیری شود.
CA-125 انتخاب اول جهت پیگیری سرطان تخمدان ولی در همه سرطانها افزایش نمی یابد ، ممکن است در اوایل سرطان به صورت چشمگیر افزایش نیابد و در شرایطی غیر از سرطان هم ممکن است افزایش یابد به همین دلیل جامعه پزشکی به دنبال تومورمارکری است که حساس تر و اختصاصی تر باشد.
اخیرا روش قابل اعتمادی برای تشخیص زود هنگام سرطان در بین زنان بدون علامت وجود ندارند کمتر از 20% موارد سرطان تخمدان قبل از اینکه به بقیه نقاط بدن گسترش یابد تشخیص داده می شوند.
یک دلیل اینکه تشخیص صورت نمی گیرد این است که علائم سرطان تخمدان تا حدی غیر اختصاصی است.
معاینات بالینی منظم ، معاینه لگن و آگاهی از تاریخچه خانوادگی و سایر ریسک فاکتورها اهمیت دارند.

Antiphospholipid Antibodies (APA) - آنتی فسفو لیپید آنتی بادیها
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
تستهای مرتبط:
لوپوس آنتی کواگولانت ، کاردیو لیپین آنتی بادیها ، PTT ، آنتی ترومبین آنتی بادی ، آنتی فسفاتیدیل سرین آنتی بادی و ...
تست آنتی فسفولیپید آنتی بادی برای تعیین علل زیر بکار می رود:
- تشکیل نامناسب لخته خون (افزایش لخته)
- کاهش تعداد پلاکت
- سقط مکرر
- افزایش زمان PTT
بسته به علائم بیمار و تاریخچه پزشکی ، ممکن است پزشک یک یا تعداد بیشتری از این تستها را برای تشخیص وجود آنتی بادیهای فسفولیپید و سندروم آنتی فسفولیپید (APS) در خواست کند
- کاردیولیپین آنتی بادیها (IgM , IgG و گاهی IgA) که شایع ترین آنتی فسفولیپیدها هستند
- لوپوس آنتی کواگولانت (اگر شخصی تست PTT طولانی دارد)
- آنتی بتا-2 گلیکوپروتئین و آنتی فسفاتیدیل سرین که ممکن است به موازات سایر آنتی بادیهای آنتی فسفولیپید برای دریافت اطلاعات بیشتر درخواست شوند.