ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Antiphospholipid Antibodies (APA) - آنتی فسفو لیپید آنتی بادیها
تستهای مرتبط:
لوپوس آنتی کواگولانت ، کاردیو لیپین آنتی بادیها ، PTT ، آنتی ترومبین آنتی بادی ، آنتی فسفاتیدیل سرین آنتی بادی و ...
تست آنتی فسفولیپید آنتی بادی برای تعیین علل زیر بکار می رود:
- تشکیل نامناسب لخته خون (افزایش لخته)
- کاهش تعداد پلاکت
- سقط مکرر
- افزایش زمان PTT
بسته به علائم بیمار و تاریخچه پزشکی ، ممکن است پزشک یک یا تعداد بیشتری از این تستها را برای تشخیص وجود آنتی بادیهای فسفولیپید و سندروم آنتی فسفولیپید (APS) در خواست کند
- کاردیولیپین آنتی بادیها (IgM , IgG و گاهی IgA) که شایع ترین آنتی فسفولیپیدها هستند
- لوپوس آنتی کواگولانت (اگر شخصی تست PTT طولانی دارد)
- آنتی بتا-2 گلیکوپروتئین و آنتی فسفاتیدیل سرین که ممکن است به موازات سایر آنتی بادیهای آنتی فسفولیپید برای دریافت اطلاعات بیشتر درخواست شوند.

 


اگر یک آنتی بادی آنتی فسفولیپید تشخیص داده شود ، ممکن است 8 تا 10 هفته بعد دوباره انجام شود تا مشخص شود که پایدار است یا موقتی و گذرا.
این تستها ممکن است برای کمک به تشخیص و یا ارزیابی فرد مبتلا به بیماری اتوایمیون مانند SLE (لوپوس) بکار رود.
زمان درخواست تست:
این تستها زمانی درخواست می شود که فرد علائم مشکوک به اختلال ترومبوتیک را دارد مانند درد و تورم زیاد ، تنگی نفس و سر درد همچنین در زمانی که سقط مکرر دارند یا برای پیگیری تست PTT طولانی.
وقتی یکی از این تستها مثبت باشد ، ممکن است چند هفته بعد تکرار شود تا مشخص شود که این آنتی بادیها پایدارند یا موقتی.
تستهای آنتی فسفولیپید وقتی بیمار علائم سندروم آنتی فسفولیپید دارد نیز انجام می شود
هنگامی که در فرد مبتلا به اختلال اتوایمیون ، تستهای آنتی فسفولیپید آنتی بادی منفی هستند تعداد بیشتری از آزمایش ها در فواصل منظم برای بررسی تولید آنتی فسفولیپید آنیماری اتوایمیونتی بادی انجام می شوند.تفسیر نتایج:
در تفسیر نتایج تستهای آنتی فسفولیپید آنتی بادی باید دقت کرد نتیجه منفی به این معنی است که آنتی بادی مورد نظر در زمان انجام تست وجود ندارد.
سطوح پایین تا متوسط یک یا چند آنتی بادی می تواند به صورت موقت بخاطر عفونت یا دارو یا با افزایش سن ایجاد شود که معمولا این مقادیر قابل توجه نیستند و باید همراه با علائم بالینی بیمار مد نظر قرار گیرند.
در برخی موارد، در یک بیمار یک یا چند کلاس از یک آنتی بادی ویژه می تواند وجود داشته باشد یا نداشته باشد.به عنوان مثال ، ممکن است فردی مقادیر قابل توجهی از آنتی بادیهای IgM و یا IgG کاردیولیپین وجود داشته باشد یا ممکن است تنها IgA مثبت باشد.
اگر تستها نشان دهنده وجود لوپوس آنتی کوآگولانت باشد که با تکرار تست هم مثبت می شود ، احتمال دارد که فرد از نظر لوپوس آنتی کوآگولانت مثبت باشد.
در افرادی که یک یا چند آنتی فسفولیپید آنتی بادی دارند و مبتلا به سندروم فسفولیپید تشخیص داده شده اند ریسک وقوع حوادث ترومبوتیک ، سقط مکرر و ترومبوسیتوپنی افزایش می یابد.وجود موقتی آنتی بادیهای آنتی فسفولیپید ممکن است در موارد التهاب ، بیماری اتوایمیون ، عفونت یا سرطان دیده شود.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir

برچسب ها: آزمایش آنتی فسفو لیپید , سندروم آنتی فسفولیپید ا , تشکیل نامناسب لخته خون , بیماری اتوایمیون , کاهش تعداد پلاکت

Antiphospholipid Antibodies

آزمایشگاه در اصفهان

آنتی فسفو لیپید

آنتی فسفو لیپید