ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

• تستهای قارچی برای تشخیص عفونتهای قارچی ، کمک به درمان و پیگیری تاثیر درمان به کار می روند. در مورد بسیاری از عفونتهای سطحی پوست و مخمرها،معاینات بالینی قسمت مبتلا و آزمایش میکروسکوپی نمونه می تواند جهت تعیین عفونت قارچی موثر و کافی باشد.
• در مورد عفونتهای مزمن ، سیستمیک یا عمیق ممکن است چند تست مورد نیاز باشد.کشت قارچ برای شناسایی قارچ مورد نظر انجام می شود.بسیاری از قارچها به کندی رشد می کنند و بنابراین ممکن است نتیجه کشت قارچ چند هفته طول بکشد.تست حساسیت دارویی روی قارچهای جداشده نشان می دهد که کدام داروی ضد قارچی برای درمان مناسب تر است.
• بررسی آنتی ژن یا آنتی بادی قارچی می تواند در مورد گونه های خاص قارچ مفید باشد.از آنجایی که بسیاری از افراد به خاطر مواجهه قبلی با قارچها واجد آنتی بادی هستند،وجود یک آنتی بادی شاید نتواند عفونت را مشخص کند و گاهی نمونه خون در طول 2 تا 3 هفته جمع آوری می شود تا اگر سطح انتی بادی متغیر است مشخص شود.
• تستهای مولکولی هم به منظور شناسایی قارچ در محیط کشت و گاهی برای تعیین یک گونه ویژه از قارچها به طور مستقیم در نمونه جمع آوری شده انجام می شوند.
نمونه های مورد نیاز برای انجام تستهای مربوط به عفونتهای قارچی می توانند از قسمتهای مختلفی مانند ناخن ، مو ، پوست ، مایعات بدن ، بافت ، سواپ واژینال ، خلط ، خون و ... جمع آوری می شوند.