ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در این بخش آزمایشات روتین که باید ناشتا باشیم را برای شما بطور کامل لیست کردیم، که دراین باره اطلاعات شما کامل باشد، و بدانیم برای کدام آزمایشها باید ناشتا باشیم ،و برای کدامیک نیازی نیست .

-براى آزمايشات مختلف خون، چقدربايد ناشتا باشيم؟
-ناشتايى يعنى چى؟..

24hr-Urine
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آزمایش برای تشخیص بسیاری از بیماریها خصوصا"بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد .

برای جمع آوري ادرار 24 ساعته باید نکات زیر را رعايت فرمایید :

نمونه باید دقیقا" طی 24 ساعت جمع آوری گردد.
به همین منظور ظرف مخصوصی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرارمی گیرد .
برخی از این ظرفها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد (مواد اسیدی) هستند.
نکته مهم این است که شما به هیچ عنوان نباید این مواد راخالی کنید .
اگر داروی خاصی مصرف می کنید به آزمایشگاه اطلاع دهید.