ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
CA-125

کانسر آنتی ژن 125 (CA-125) تومور مارکری است که اساسا جهت پیگیری درمان سرطان تخمدان به کار می رود.همچنین برای اینکه تعیین کنیم که آیا سرطان پس از درمان برگشت داشته یا خیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.چندین بار اندازه گیری CA-125 که نشان دهنده افزایش یا کاهش غلظت آن باشد نسبت به یک بار آزمایش ارجعیت دارد .CA125 گاهی همراه با سونوگرافی ترانس واژینال برای بررسی در زنانی که از نظر ابتلا به سرطان تخمدان پرخطر هستند ولی هنوز مبتلا نشده اند بکار می رود .مهمترین فاکتور خطر سرطان تخمدان یک جهش ژنتیکی ارثی در یکی از دوژن می باشد:

BRCA2(breast cancer gene2) یا (breast cancer gene 1)BRCA1.
سایر فاکتور های خطر عبارتند از:
تاریخچه خانوادگی ، افزایش سن ، سابقه نازایی ، هورمون درمانی و چاقی.
اگر سطح CA125 در طول درمان کاهش یا به نشان دهنده پاسخ به درمان است.


اگر سطح CA125 افزایش یابد یا در همان سطح باقی بماند احتمال عدم پاسخ به درمان وجود دارد مقادیر بالای CA-125 پس از درمان ممکن است نشان دهنده عود سرطان باشد.
در زنانی که توده لگنی دارند و نیز در زنانی که از نظر ابتلا به سرطان تخمدان high risk هستند ، افزایش سطح CA-125 نگران کننده است ولی ضرورتا نشان دهنده سرطان تخمدان نیست و باید در این موارد بررسی های بیشتر صورت گیرد.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir