ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Antithrombin - تست آنتی ترومبین

تستهای مرتبط:

PTT ، فاکتور های انعقادی ، D-Dimer ، فیبرینوژن ، هموسیستئین ، لوپوس آنتی کوآگولانت ، پروتئین C و S ، PT ،Factor V Leiden
تست آنتی ترومبین همراه با سایر تستهای مربوط به اختلالات انعقادی و برای بررسی علل تشکیل لخته خون (ترومبوز) بکار می رود.این تست ، فعالیت و مقدار آنتی ترومبین را تعیین کرده و به تشخیص کمبود آنتی ترومبین کمک می کند.
ابتدا در این تست تعیین فعالیت انجام می شود تا مشخص شود که مقدار کلی عملکرد آنتی ترومبین نرمال است یا خیر.اگر فعالیت آنتی ترومبین پایین باشد ، تست آنتی ترومبین آنتی ژن انجام می شود تا مقدار آنتی ترومبین معین شود این دو تست می توانند برای تمایز بین کمبود آنتی ترومبین نوع 1 و 2 بکار روند.اگر نقص مشخص شود ، هر دو تست آنتی ترومبین بعدا تکرار می شوند تا این نقص محرز گردد.


گاهی تست آنتی ترومبین برای بررسی افرادی که به هپارین پاسخ نمی دهند انجام می شود .
هپارین یک داروی ضد انعقاد است که برای افرادی که لخته خون دارند و یا خطر تشکیل لخته خون در آنها زیاد است تجویز می شود ، اثرات هپارین از طریق آنتی ترومبین اعمال می شود.
هپارین باعث افزایش فعالیت آنتی ترومبین می شود و مانع تشکیل لخته خون می شود ولی افرادی که کمبود آنتی ترومبین دارند به درمان با هپارین مقاوم هستند.زمان درخواست تست:
تست فعالیت آنتی ترومبین همراه با تستهای مربوط به اختلالات افزایش تشکیل لخته (مانند پروتئین C و S و لوپوس آنتی کوآگولان) در فردی که لخته خون دارد انجام می شود.
تست آنتی ترومبین باید در فردی که لخته خون دارد تنها پس از اینکه لخته درمان شد هم برای وجود لخته و هم درمان استفاده آن به نتایج آنتی ترومبین موثرند انجام شود ، این تست همچنین در فردی که به درمان با هپارین پاسخ نمی دهد نیز انجام می شود.

تفسیر نتایج تست:
کاهش فعالیت آنتی ترومبین و کاهش مقدار آنتی ژن آنتی ترومبین حاکی از کمبود آنتی ترومبین نوع 1 است.در این مورد به این علت که آنتی ترومبین کافی برای شرکت در تنظیم لخته شدن خون وجود ندارد ، فعالیت کاهش می یابد.
کاهش فعالیت آنتی ترومبین و سطوح نرمال آنتی ژن آنتی ترومبین بیانگر کمبود آنتی ترومبین نوع 2 است و این بدین معنی است که مقادیر کافی پروتئین آنتی ترومبین وجود دارد اما عملکردی را که باید دارانیست ، در هر دمورد ، کمبود سبب افزایش خطر ابتلای فرد به تشکیل لخته می شود.
اگر فعایت آنتی ترومبین نرمال باشد ، تست آنتی ژن آنتی ترومبین معمولا انجام نمی شود در این مورد آنتی ترومبین از نظر عملکرد مناسب است و حوادث ترومبوتیک احتمالا ناشی از عللی غیر از کمبود آنتی ترومبین می باشد.
کاهش سطح آنتی ترومبین به صورت موقتی یا طولانی می تواند در مواردی که مصرف و یا تولید آن را تحت تاثیر قرار می دهند دیده شود مانند:
- DLC(انعقاد داخل عروقی منشر) ، حالتی مزمن یا حاد که با مصرف فاکتورهای انعقادی مشخص می شود که فرد مبتلا ممکن است خونریزی و یا لخته خون داشته باشد.
- DVI(ترومبوز وریدی عمیق) که معمولا لخته خون در رگ عمقی پا ایجاد می شود
- بیماری های کبدی
- سندروم نفروتیک
- از دست رفتن پروتئین ها
- آمبولی ریوی
- هپارین درمانی
- نوزادان در چند روز اول زندگی
- استروژن درمانی

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir

برچسب ها:استروژن درمانی , سندروم نفروتیک , آمبولی ریوی , هپارین درمانی , علل تشکیل لخته خون

Antithrombin

آزمایشگاه در اصفهان

تست آنتی ترومبین

تست آنتی ترومبین