ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

pathologyjpg

کلمه Pthos=آسیب و Logos=مطالعه 

پاتولوژی به معنی مطالعه آسیب ها در واقع شاخه ای از علم پزشکی است که به بررسی آسیب ناشی از بیماری ها می پردازد.

پاتولوژی به چهار بخش از بیماری می پردازد:

1-علت ایجاد بیماری (Etiology)

2-مکانیسم پیشرفت بیماری (Pathogenesis)

3-تغییرات ساختمانی سلول ها (Morphologie changes)

4-نتیجه تغییرات یا علادم بالینی (Clinical Manifestation)

پاتولوژی خود به دو زیر شاخه تقسیم بندی می شود:

1-پاتولوژی جراحی (Surgiecal pathology)

2-پاتولوژی کلینیکال یا بالینی

هر کدام از این دو نیز به زیر شاخه های دیگری تقسیم بندی می شوند.

 

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir