آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر فولادی در سال 1378 به همت آقای دکتر لطف الله فولادی تاسیس شد.

اهداف آزمایشگاه از ابتدا بر مبنای اصول زیر پایه گذاری شدند:

ارائه خدمات تشخیص طبی،پاتولوژی ، سیتولوژی در جهت ارتقا سلامت و پیش گیری - پیگیری درمان و کمک به تشخیص زود هنگام بیماری ها و جلوگیری از عوارض ناخواسته و همچنین کاهش هزینه های درمان بیماران .

این مجموعه دارای دو بخش آسیب شناسی جراحی یا آناتومیکال و واحد سیتوپاتولوژی و آسیب شناسی بالینی با زیر شاخه های ایمونولوژی - بیوشیمی - هماتولوژی - میکروب شناسی و هورمون شناسی می باشد.

همچنین واحد مولکولی و PCR بعد ها به همت مدیریت مجموعه با هدف ارائه خدمات این بخش با دقت و کیفیت هر چه بیشتر راه اندازی شد.

healthcare vision