تستهای مدرن جهت تشخیص اتوآنتی بادیها در دیابت ملتیوس تیپ یک

دیابت ملتیوس تیپ یک (دیابت وابسته به انسولین)یک بیماری خود ایمنی است که با تخریب جزایر پانکراس از طریق سلولهای T خود واکنش گر و تشکیل اتوآنتی بادی ها همراه است.

اغلب در افراد جوان ایجاد شده و 10% از همه موارد دیابت را شامل می شود.تعیین اتوآنتی بادیها ضد آنتی ژنهای سلولی جزایر پانکراس برای تایید تشخیص دیابت تیپ یک و شناسایی واکنش های خود ایمنی preclinical در افرادی که در خطر ابتلا هستند به کار می رود.
اتو آنتی بادی ضد سلول های جزایر پانکراس(islet cell antibody : ICA)
این آنتی بادی در 80% بیمارانی که تازه مبتلا شده اند با استفاده از IFA قابل تشخیص است.دو آنتی ژن هدف برای ICA تاکنون شناخته نشده اند ،آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (GAD) و تیروزین فسفاتاز (IA2) .
اتو آنتی بادی ضد گلوتامات دکربوکسیلاز (GADA) :
اولین بار در سندروم stiff-man دیده شد ولی در دیابت تیپ یک نیز با شیوع 60-85% وجود دارد
تستهای مدرن جهت تشخیص اتوآنتی بادیها در دیابت ملتیوس تیپ یک
اتو انتی بادی ضد تیروزین فسفاتاز(IA2A):
شیوع آن در دیابت تیپ یک 48-80 % و در بیمارن جوانتر شایع تر است.در بیماران زیر 5 سال میزان شیوع آن بیش از 90% است در حالیکه در سن 12 سالگی به 40% کاهش می یابد.
اتو آنتی بادی های مرتبط با دیابت ملتیوس تیپ یک می توانند سالها قبل از بروز علائم بالینی تشخیص داده شوند واین مساله می تواند در شناسایی زود هنگام افرادی که در خطر ابتلا هستند مفید باشد تا از این طریق با حفظ غلظت گلوکز در حد پایین یا داروهای سرکوب کننده ایمنی بتوان از ابتلای افراد جلوگیری کرد.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir

برچسب ها: تشخیص اتوآنتی بادیها , دیابت ملتیوس تیپ یک , تستهای مدرن آزمایشگاهی , دیابت وابسته به انسولین , سلولهای T خود واکنش گر
تستهای مدرن جهت تشخیص اتوآنتی بادیها در دیابت ملتیوس تیپ یک

آزمایشگاه در اصفهان

تستهای مدرن جهت تشخیص اتوآنتی بادیها در دیابت ملتیوس تیپ یک

تستهای مدرن جهت تشخیص اتوآنتی بادیها در دیابت ملتیوس تیپ یک