Adenosine Deaminase

Adenosine Deaminase (ADA)
نام رسمی:آدنوزین دآمیناز
ADA یک تست تشخیصی نیست ولی می تواند با سایر تستهایی همچون آنالیز مایع پلور ، اسمیر کشت اسیدفاست باسیل (AFB) و یا تستهای مولکولی توبر کلوزیس برای کمک به تشخیص عفونت مایکو باکتریوم توبر کلوزیس (TB) در ریه (پلور) به کار رود.
اگر چه کشت ، استاندارد طلایی برای تشخیص TB و کمک به درمان است ولی این تست چند روز تا چند هفته طول می کشد.تستهای مولکولی و اسمیر AFB تستهای سریعی هستند ولی برای تشخیص به تعداد کافی از میکروارگانیسم نیاز است.


در مورد مایع پلور در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک مشکل وجود دارد و آن حجم زیادی از مایع ولی تعداد کم باکتری موجود در آن است.
تست ADA قطعی نیست ولی تست سریعی است و حتی در صورت تعداد کم باکتری هم می تواند افزایش یابد.
تست ADA بندرت برای تشخیص توبرکلوزیس در سایر مایعات بدن مانند پریتوان (Peritoneal) و یا CSF (مایع مغزی نخاعی) بکار میرود.
زمان درخواست تست :
تست ADA وقتی درخواست می شود که در یک فرد تجمع مایع در قفسه سینه و علائم توبرکلوزیس
مانند:سرفه مزمن (گاهی با خلط) ، تب و لرز ، عرق شبانه ، کاهش وزن بدون دلیل ، درد در قفسه سینه
تفسیر نتیجه تست:
اگر ADA به صورت واضح در مایع پلور فردی با علائم توبرکلوزیس افزایش داشته باشد.احتمال دارد که فرد مبتلا به عفونت مایکو باکتریوم توبرکلوزیس در پلور باشد این موضوع بویژه وقتی مصداق دارد که در محل سکونت فرد مورد نظر شیوع توبرکلوزیس بالا باشد.
هنگامی که میزان شیوع TB در یک منطقه پایین است ، ابتلای فرد به TB یا افزایش سطح ADA ممکن است
به دلایل دیگری باشد مانند کانسر (بویژه لنفوما) ، سارکوئیدوزیس یا لوپوس در فردی که سطح ADA پایین است ، بعید است که در مایع پلور توبر کلوزیس وجود داشته باشد.
ولی عفونت در سایر قسمتهای بدن رد نمی شود.اگر ADA به طور محسوس در مایعات سایر نقاط بدن مانند پریتوان و CSF افزایش داشته باشد ، احتمال توبرکلوزیس در این مناطق از بدن افزایش می یابد.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir