ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

تست سیتوژنتیک

 •  آنالیز مایع آمینوتیک

  که به عنوان آمنیوسنتز ،مایع آمنیون،تست بلوغ ریه جنین نیز شناخته می شود.
  تستهای مربوطه:
  غربالگری سرم مادر در سه ماهه دوم، گروه خون، بیلی روبین، غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول،CVS ، آنالیز کروموزومی
  آنالیز مایع آمنیوتیک ممکن است با چند هدف انجام شود.لیست زیر شامل برخی از رایج ترین مواردی است که این آنالیز می تواند مفید واقع شود.
  1- آنالیز کروموزومی: تست سیتوژنتیک که کاریوتایپ نیز نامیده می شود. آ نالیز کروموزومی ناهنجاریهای کروموزومی مرتبط با اختلالات مختلف را تشخیص می دهد.
  در این بررسی ،22 جفت کروموزوم و کروموزومهای جنسی(X,Y) در هسته سلولهای کشت داده شده از نمونه های جمع آوری شده از مایع آمنیوتیک بررسی می شود تا تشخیص بیماری های زیر امکان پذیر شود:
  • سندرم داون (تریزومی 21) که در این مورد یک کروموزوم 21 اضافه در همه یا بیشتر سلول های بدن وجود دارد.
  • سندرم ادوارد (تریزومی 18) که با عقب ماندگی مادرزادی شدید همراه است و یک کروموزوم 18 اضافی وجود دارد.
  • سندرم Patau(تریزومی 13) که کروموزوم 13 اضافی وجود دارد.