ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

تشخیص عفونت خون

 • آزمایش Blood Culture - کشت خون

  تستهای مرنبط:
  CBC،کشت ادرار،کشت زخم باکتریایی،رنگ امیزی گرم،آنالیز CSF،تستهای قارچی و...
  کشت خون برای تعیین وجود باکتری یا قارچ در خون بکار می رود.تا نوع پاتوژن مشخص شده و درمان انجام شود.این تست برای شناسایی عفونت در خون(سپتیسمی) که می تواند منجر به Sepsis شود.  سایر تستهای مربوطه که انجام می شود عبارتند از:
  • رنگ آمیزی گرم:تست نسبتا سریع برای تعیین و شناسایی نوع باکتری
  • Susceptibility testing: تعیین می کند که کدام دارو(در درمان عفونت موثرتر است
  • اغلب CBC همراه با کشت خون یا قبل از آن درخواست می شود تا مشخص شود که آیا افزایش WBC و عفونت بالقوه وجود دارد یا نه.
  • گاهی اوقات پنل شیمیایی برای بررسی وضعیت اندام های بیمار انجام می شود،کشت ادرار ، خلط یا CFS نیز می تواند برای کمک به شناسایی منبع اصلی عفونت مفید باشد و این موضوع بویژه زمانی صدق می کند که در فرد علائمی مانند عفونت دستگاه ادراری،پنومونی یا مننژیت وجود دارد.

 • • تستهای قارچی برای تشخیص عفونتهای قارچی ، کمک به درمان و پیگیری تاثیر درمان به کار می روند. در مورد بسیاری از عفونتهای سطحی پوست و مخمرها،معاینات بالینی قسمت مبتلا و آزمایش میکروسکوپی نمونه می تواند جهت تعیین عفونت قارچی موثر و کافی باشد.
  • در مورد عفونتهای مزمن ، سیستمیک یا عمیق ممکن است چند تست مورد نیاز باشد.کشت قارچ برای شناسایی قارچ مورد نظر انجام می شود.بسیاری از قارچها به کندی رشد می کنند و بنابراین ممکن است نتیجه کشت قارچ چند هفته طول بکشد.تست حساسیت دارویی روی قارچهای جداشده نشان می دهد که کدام داروی ضد قارچی برای درمان مناسب تر است.
  • بررسی آنتی ژن یا آنتی بادی قارچی می تواند در مورد گونه های خاص قارچ مفید باشد.از آنجایی که بسیاری از افراد به خاطر مواجهه قبلی با قارچها واجد آنتی بادی هستند،وجود یک آنتی بادی شاید نتواند عفونت را مشخص کند و گاهی نمونه خون در طول 2 تا 3 هفته جمع آوری می شود تا اگر سطح انتی بادی متغیر است مشخص شود.
  • تستهای مولکولی هم به منظور شناسایی قارچ در محیط کشت و گاهی برای تعیین یک گونه ویژه از قارچها به طور مستقیم در نمونه جمع آوری شده انجام می شوند.
  نمونه های مورد نیاز برای انجام تستهای مربوط به عفونتهای قارچی می توانند از قسمتهای مختلفی مانند ناخن ، مو ، پوست ، مایعات بدن ، بافت ، سواپ واژینال ، خلط ، خون و... جمع آوری می شوند.