ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

سلول توبول های کلیوی

  • آسیب های کلیه یکی از مسائل مهم پزشکی به شمار می رود. با این وجود بیش از نیم قرن در روش آزمایشگاهی تشخیص آسیب های کلیوی یعنی اندازه گیری کراتینین سرم تغییری صورت نگرفته است. کراتینین خیلی دیر و پس از ایجاد آسیب و کاهش عملکرد کلیه افزایش می یابد. از طرفی مطالعات مختلف نشان داده اند که درمان های اختصاصی قبل از پیشرفت آسیب کلیه بسیار موثرتر می باشند.

    NGAL مارکر تشخیصی و ارزیابی سریع آسیب های کلیوی می باشد. در شرایط طبیعی سطحNGAL در ادرار و پلاسما پایین است اما به محض شروع آسیب مقدار آن به صورت واضح افزایش می یابد .

    NGAL چیست؟(Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin)

    پروتئین کوچکی است که از برخی سلول های اپیتلیال از جمله سلول توبول های کلیوی تولید می شود. در آسیب های کلیوی به هر علتی، ترشحNGAL در سرم و پلاسما افزایش می یابد. 2 ساعت پس از شروع اولین آسیب سلولی افزایشNGAL با حساسیت بالا قابل اندازه گیری است.

    NGAL بیومارکر جدید تشخیص آسیب های حاد کلیوی