ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

پانکراس

 • آزمایش آمیلاز میزان این آنزیم را در نمونه خون وریدی یا نمونه ادرار اندازه گیری می کند.

  به طور طبیعی میزان آمیلاز در خون و ادرار کم است، اما اگر پانکراس و یا جزایر لانگر هانس ( بخش درون ریز غده ی پانکراس) صدمه دیده باشد، آمیلاز در جریان خون آزاد می شود.
  افزایش آمیلاز در خون برای مدت کمی بالا می ماند ولی در ادرار ممکن است آمیلاز برای چندین روز بالا باقی بماند.

 • Cancer Antigen 15-3

  تستهای مرتبط:

  Ca 27-29 ، تومورمارکرها ، CEA ، Her2/neu ، تستهای سرطان یسنه ، رسپتورهای استروژن ، پروژسترون

  CA 15-3 به اندزه ای حساس و اختصاصی نیست که به عنوان تست مفیدی جهت غربالگری سرطان بکار می رود .مهمترین کاریرد آن ، مانیتورینگ پاسخ فرد به درمان سرطان سینه و کمک به پیگیری عود سرطان سینه می باشد.

 • چربی مدفوع - Fecal Fat

  تست چربی مدفوع همراه با سایر تستهای مدفوع یا به دنبال آنها برای بررسی علت اسهال مزمن و مدفوع چرب و شل (Loose) و بدبو (Steatrrhea) بکار می رود.
  تستهای مدفوع عبارتند از:
  تست خون مخفی (برای بررسی خون در مدفوع)(FoBT)
  Ova and parasite (تخم وانگل) OandP برای تشخیص انگل
  گلبول سفید در مدفوع
  الاستاز مدفوع:آنزیم شکننده پروتئین که توسط سلول های پانکراس ترشح و تولید مشود و به تجزیه توسط آنزیم مقاوم است و می تواند در مدفوع اندازه گیری شود.
  مقدار این آنزیم در نقص پانکراس کاهش می یابد.