ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

پروژسترون

  • Cancer Antigen 15-3

    تستهای مرتبط:

    Ca 27-29 ، تومورمارکرها ، CEA ، Her2/neu ، تستهای سرطان یسنه ، رسپتورهای استروژن ، پروژسترون

    CA 15-3 به اندزه ای حساس و اختصاصی نیست که به عنوان تست مفیدی جهت غربالگری سرطان بکار می رود .مهمترین کاریرد آن ، مانیتورینگ پاسخ فرد به درمان سرطان سینه و کمک به پیگیری عود سرطان سینه می باشد.