ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

کاردیومیوپاتی

  • wtt_page_score: 99

    تصور اغلب مردم از بیماری قلبی، حمله قلبی است در حالی که منظور از بیماری های قلبی، وضعیتی است که به قلب آسیب زده و مانع  فعالیت طبیعی قلب می شود.

    این بیماری ها عبارتند از: بیماری عروق کرونر، ، آریتمی، کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبی.