ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Calprotectin Stool

  • کالپروتکتینتستی است که روی مدفوع انجام می شود تا التهاب روده ای مشخص شود التهاب روده با برخی عفونت های باکتریایی و در افراد مبتلا به IBD(بیماری التهابی روده) و نیز شدت بیماری مرتبط می باشد.
    در صورت اسهال مداوم خونی یا آبکی می تواند همراه با تستهای دیگری مانند کشت مدفوع برای تشخیص عفونت باکتریایی و تست گلبولهای سفید در مدفوع و یا خون مخفی در مدفوع (OB) بکار می رود.
    در صورت مشکوک بودن به التهاب ، سایر تستهای مربوط به التهاب مانند ESR و CRP نیز انجام می شود.
    کالپروتکتین ممکن است برای کمک به تشخیص در مواردی که با اندوسکوپی مشکوک به IBD هستیم بکار رود.تشخیص IBD معمولا با اندوسکوپی برای بررسی روده ها و برداشت قسمتی از بافت (بیوپسی) برای ارزیابی التهاب و تغییر در ساختار بافت محرز می شود.این تست غیر تهاجمی است و اگر التهاب وجود نداشته باشد معمولا ضروری نیست.
    تست کالپروتکتین برای تمایز IBD و سایر بیماری های غیر التهابی روده بکار می رود .