ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Carcinoemberyonic

 • Cancer Antigen 19-9
  تستهای مرتبط:
  بیلی روبین ، کارسینو امبریونیک آنتی ژن ، پنل کبدی ، تومور مارکر ها
  تست CA 19-9 همراه با آزمایشاتی از قبیل CEA
  (Carcinoemberyonic antigen) ، بیلی روبین یا پنل کبدی برای کمک به بررسی و پیگیری ابتلا به سرطان پانکراس و درمان آن بکار می رود و CA 19-9 در موارد زیر به عنوان یک تومور مارکر بکار می رود:
  • پیگیری پاسخ به درمان سرطان پانکراس و یا پیشرفت سرطان
  • بررسی عود سرطان پانکراس
  • گاهی کمک به تشخیص سرطان پانکراس

  CA 19-9 تنها وقتی به عنوان تومور مارکر مطرح می شود که مقادیر آن افزایش یابد از آنجایی CA 19-9 در حدود 65 درصد کسانی که سرطان مجاری صفراوی دارند (Cholangiocarcinoma) افزایش می یابد می تواند جهت ارزیابی و مانیتورینگ فرد مبتلا به این نوع سرطان نیز بکار رود.
  تست CA 19-9 به اندازه کافی حساس و اختصاصی نیست تا به عنوان یک تست غربالگری سرطان بکار رود و به تنهایی برای تشخیص سرطان بکار نمی رود زیرا شرایط غیر سرطانی نیز وجود دارند که سبب افزایش سطح CA 19-9 می شوند.