ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Copper

 • نام آزمایش:مس (Copper)
  چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟

  • تشخیص کمبود یا افزایش مس در بدن
  • اندازه گیری مس در خون (مس تام و آزاد)، ادرار (میزان دفع مس در ادرار ۲۴ ساعته) یا کبد (میزان مس در بافت کبد)
  • کمک به تشخیص و پیگیری بیماری ویلسون
  • پیگیری و نظارت بر بیماران تحت درمان و ارزیابی میزان اثر بخشی درمان

  در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه¬ی آزمایشات سرولوپلاسمین و مس خون، به منظور ارزیابی وضعیت ذخیره¬ی مس بدن، میزان مس در بافت کبد اندازه گیری می شود.
  هدف از انجام آزمایش