ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

gh hormon

 •  


  هورمون رشد(GH)

  توسط غده هیپوفیز قدامی ترشح می شود. GHبرای تحریک رشد کاربرد دارد و نقش مهمی در متابولیسم بدن دارد. میزان هورمون رشد در خون در طول روز تغییر می کند و تحت تاثیر عواملی همچون ورزش، خواب، استرس و رژیم غذایی می باشد.

  • زیاد بودن میزان هورمون رشد باعث افزایش غیر طبیعی قد می شود ( اختلالی که اگر پیش از دوران بلوغ باشد، ژیگانتیسم نامیده می شود و در آن رشد طولی استخوان ها دیده می شود).
  • کاهش میزان هورمون رشد در کودکان می تواند باعث کاهش رشد قدی شود ( کوتولگی)
  در هر دو شرایط اگر بیماری به موقع تشخیص داده شود، این وضعیت قابل درمان است.
  • در بالغین، افزایش شدید هورمون رشد می تواند به دلیل تومور خوش خیم غده هیپوفیز باشد. ( آدنوما)

  • افزایش GH می تواند باعث رشد قطری بیش از حد استخوان های صورت، فک، دست ها و پاها شود ( اختلالی که آکرومگالی نامیده می شود).
  • هورمون رشد می تواند باعث انتشار مواد دیگر که بر روی رشد و متابولیسم تاثیر می گذارد هم بشود، یکی از این عوامل فاکتور شبه انسولین (IGF-1) است.
  • وقتی میزان هورمون رشد افزایش می یابد، میزان IGF-1 نیز افزایش می یابد.
  • آزمایش اندازه گیری سطح IGF-1 نیز ممکن است برای تایید افزایش میزان GH انجام شود.