ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Sex hormone binding globulin (SHBG)

  • ناباروری (Infertility)

    ناباروری ناتوانی در باردار شدن است و هنگامی تشخیص داده می شود که یک زوج پس از 12 ماه موفق به بچه دار شدن نشوند. همچنین زمانی که خانم باردار می شود ولی قادر به اتمام موفق بارداری نیست نابارور است و این حالت سقط جنین یا miscarriage  نام دارد.

    ناباروری در حدود 10-15 % از زوجین آمریکایی وجود دارد. حدود یک سوم موارد مربوط به مشکلات زنان، یک سوم مربوط به مشکلات مردان و مابقی به هر دو مورد مرتبط است.

    باروری به زمان بندی مناسب و فاکتور های زیادی بستگی دارد. هورمون هایی که توسط غددی مانند هیپوتالاموس، هیپوفیز، غده تیروئید ، تخمدان زنان و بیضه ی مردان تولید می شوند، نقش مهمی در کنترل و تنظیم تولید مثل دارند. 

    برای اینکه در یک خانم بارداری موفق اتفاق بیفتد باید یک تخمک از یکی از تخمدان های او آزاد شود. زنان با تعداد ثابتی تخمک (oocyte) متولد می شوند  که هر یک در حفره ای پر از مایع به نام فولیکول در تخمدان قرار دارند. هنگام تولد، 2-1میلیون فولیکول وجود دارد ولی در زمان بلوغ اکثر آنها از بین می روند