ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

در این بخش آزمایشات روتین که باید ناشتا باشیم را برای شما بطور کامل لیست کردیم، که دراین باره اطلاعات شما کامل باشد، و بدانیم برای کدام آزمایشها باید ناشتا باشیم ،و برای کدامیک نیازی نیست .

-براى آزمايشات مختلف خون، چقدربايد ناشتا باشيم؟
-ناشتايى يعنى چى؟..

١.شمارش سلولهاى خون( CBC): نياز به ناشتايى ندارد

٢. قندخون: حدودا ٢ ساعت پس از آخرين وعده غذايى،قند سرم به حد قندخون ناشتا كاهش مي يابد، با اين وجود بايد حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشيد و هيچ چيز جزآب نبايد بخوريد! حتى چاى!

٣. چربي خون: بايد ١٤ ساعت قبل آن ناشتا باشيد،آخرين وعده غذايي تان نيز بايدسبك باشد!
اما رژيم غذايى خود رادر چند روز اخيرتغيير ندهيد تاپزشك بتواند درمورد الگوى غذاييتان تصميم بگيرد

٤. سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر: رعايت حدودا ٤ ساعت ناشتايي توصيه ميشود،اما اجبارى نيست

٥.تست كليه(BUN /CR) : نياز به ناشتايى ندارد

٦. اسيد اوريك: چهار ساعت ناشتايى توصيه ميشود،از خوردن گوشت زياد قبل آزمايش خوددارى كنيد

٧. AST/ALT : نياز به ناشتايى ندارد

٨. آلكالن فسفاتاز: بايد حداقل ٤ساعت ناشتا باشيد

٩. بررسي آهن خون: از ٢ روز قبل ازمصرف ويتامين ب١٢ ومكملهاى آهن خوددارى كنيد، حدودا ٤ ساعت ناشتايى توصيه ميشود،امااجبارى نيست

١٠. تستهاى تيروئيد: نيازبه ناشتايى ندارد

١١. ESR/CRP: نياز به ناشتايى ندارد، اما مصرف داروهاى ضدالتهاب NSAID و استامينوفن نتيجه راتحت تاثيرقرار ميدهد

١٢. PT/PTT/INR : نياز به ناشتايى ندارد

١٣. هموگلوبين A1c : ناشتايى نميخواهد

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir