ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Search
برای دریافت آخرین وضعیت تست یا بخش مورد نظر خود را در کادر بالا وارد کنید. okقابل انجام طبق برنامه not_okغیر قایل انجام nullانجام با هماهنگی قبلی
 وضعیت انجام  نام تست  روز(ها) انجام  بخش انجام توضیحات
    
ok ACTH 4 شنبه ها, سه شنبه ها هورمون نوع نمونه:
پلاسما (EDTA دار)
شرایط نمونه گیری:
نیاز به ناشتایی نمی باشد.
ok ACE هورمون نوع نمونه:
نمونه خون از ورید بازو

شرایط نمونه گیری:
1. ترجیحاً بیمار تا 12 ساعت از مصرف مایعات و غذا پرهیز نماید.
2. استروئید تراپی باعث کاهش آنزیم شده، بنابراین با هماهنگی با پزشک معالج از مصرف آن خوداری گردد.