ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

بیماري بدخیم

 • براي آگاهی از وضعیت کارکرد و یا سلامت کلیه مناسب ترین اقدام انجام آزمایشات مخصوص کارکرد کلیه می باشد. بر خلاف بعضی از اعضاء بدن که اولین علائم بروز بیماري، علائم کلینیکی است در مورد کلیه علائم کلینیکی به طور دیر رأس ظاهر می شود و به همین دلیل افرادي که احتمال خطر بروز آسیب کلیه دارند باید بسته به نوع بیماري اولیه به فواصل منظم مثلاً هر 6 الی 12 ماه تحت غربالگري قرار گیرند این افراد شامل موارد
  زیر می باشد:
   بیماري قند ( دیابت ملیتوس)
   پرفشاري خون
   عفونت هاي ادراري
   بیماري بدخیم
   بیماري سیستمیک مانند بعضی بیماریهاي روماتیسمی ، لوپوس ، آرتریت روماتوئید و...
   سنگ کلیه
   کسانی که بعضی داروهاي خاص را مصرف می کنند مثل داروهاي ضد التهاب)ایبوبروفن، دیکلوفناك سدیم و …
   به هر دلیل حجم کلیه کاهش یابد. مثلاً برداشتن یک یا قسمتی از یک کلیه در طی عمل جراحی
   کسانی که یک بار سابقه نارسائی حاد کلیه داشته اند
   افراد مسن
   وابستگان نزدیک افراد مبتلا به بیماریهاي ارثی کلیه