ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

تست ایمونوشیمی مدفوع

 • خون مخفی در مدفوع و تست ایمونوشیمی مدفوع -Fecal occult blood test and fecal Immunochemical test

  با نامهای FoBT ، Stool occult blood ، تست گایاک ، FoBT ایمونوشیمی نیز شناخته می شود.
  تستهای مرتبط:
  CBC ،کالپروتکتین و Stool DNA
  مهمترین تست خون مخفی در مدفوع (FoBT) یا تست ایمونوشیمی مدفوع (FIT) غربالگری اولیه سرطان کولون است.بیشتر موارد سرطان کولون با ایجاد پولیپ های روده ای خوش خیم شروع می شود ، پولیپ های خوش خیم در افراد بالای 50 سال اغلب بی خطرند ولی برخی می توانند سرطانی شوند.
  شاید خون در مدفوع تنها علامت اولیه سرطان است بنابراین اگر زود تشخیص داده شود درمان را می توان سریع آغاز کرد و از پیشرفت سرطان جلوگیری نمود.
  دومین مورد کاربرد تست OB تعیین علت آنمی است مانند از دست دادن خون از یک زخم خونریزی دهنده . اگر فردی علائم آنمی مانند خستگی ، کاهش هموگلوبین و هماتوکریت و مدفوع سیاه را داشته باشد پزشک تست OB را درخواست می دهد.