ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

هپاتیت B(HBV)

  • پنل هپاتیت ویروسی حاد

    پنل هپاتیت ویروسی حاد برای تشخیص یا شناسایی عفونت حاد کبدی و التهاب ناشی از یکی از سه ویروس شایع هپاتیت شامل هپاتیتA(HAV) ، هپاتیتB(HBV) یا هپاتیتC(HCV) به کار میرود.


     

    پنل هپاتیت ویروسی حاد معمولا شامل تستهای زیر می باشد:

    -         هپاتیتAآنتی بادی ،IgM: این آنتی بادیها 2 تا 3 هفته پس از آغاز عفونت تولید شده و حدود 2 تا 6 ماه پایدارند.ازآنجایی که آنتی بادیIgM هپاتیتA در اوایل عفونت تولید میشود بنابراین تست مثبتHAV(IgM) معمولا برای تشخیص هپاتیتA حاد در فردی که علامت بالینی دارد بکار می رود.