ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

گلیوماها

  • wtt_page_score: 99

    در مغز نیز مانند سایر قسمت های بدن ممکن است تومور به وجود بیاید. یعنی رشد سلول ها از کنترل خارج شده و توده ای توپر را تشکیل دهند.

    از آنجایی که در  مغز سلول های مختلفی وجود دارد، ممکن است تومورهای مختلفی در آن به وجود بیایند که برخی سرطانی و بعضی دیگر غیر سرطانی هستند. برخی به سرعت و بعضی به کندی رشد می کنند. ولی از آنجایی که مغز مرکز کنترل بدن است همه موارد باید به دقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.

    هنگامی که یک تومور در مغز رشد می کند به مغز فشار وارد می کند و چون جایی برای خارج شدن ندارد (زیرا مغز توسط جمجمه محافظت می شود) روی تفکر، بینایی، عملکرد و احساس تاثیر می گذارد. بنابراین در مورد تومورهای مغزی چه سرطانی باشند و چه سرطانی نباشند مواردی که اهمیت دارند عبارتند از: محل قرار گرفتن تومور، سرعت رشد آن، اینکه می تواند گسترش یابد یا خیر و اینکه آیا پزشک می تواند آن را خارج کند یا نه .